Πρόσφατες Προσκλήσεις

Αρχική σελίδα ΝέαΠρόσφατες Προσκλήσεις
σελίδα:
1 2 3 4 5

Επικαιροποίηση Πρόσκλησης ΘΑΛΗΣ

Σας ενημερώνουμε για τη 2η επικαιροποίηση της πρόσκλησης του Ερευνητικού Προγράμματος «Θαλής», η οποία αφορά αλλαγές της πρόσκλησης, που σχετίζονται με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων. Βρείτε την επικαιροποιημένη πρόσκληση στις παρακάτω ιστοσελίδες:

http://www.edulll.gr/?p=2760,

http://www.edulll.gr/wp-content/uploads/2010/09/2H_EPIKAIROPOIHSH_THALIS_EGGRAFO2.doc

Επίσης αναρτήθηκε ανακοίνωση Υπουργείου Παιδείας για τα Ερευνητικά Προγράμματα «Αρχιμήδης» και «Θαλής» στην ιστοσελίδα:

http://www.edulll.gr/?p=2776


Ανακοίνωση Προσκλήσεων για την Εκπαίδευση των Παιδιών Ρομά

http://www.edulll.gr/default.asp?siteID=&pageID=16&entryID=156&langID=1


Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (EKT), συνεχίζει την προσπάθεια υποστήριξης κοινωνικά ευπαθών ομάδων και προχωρά άμεσα στον επανασχεδιασμό της Πρόσκλησης για την «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά». Στοχεύοντας στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του έργου κρίθηκε σκόπιμος ο επιμερισμός του σε τέσσερις Περιοχές Ενδιαφέροντος, καθώς βάσει της πρώτης Πρόσκλησης (23/03/2010) δεν υποβλήθηκε ενιαία πρόταση για το σύνολο του έργου.

Οι 4 ξεχωριστές πράξεις αφορούν τις ακόλουθες Περιφέρειες:
- Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.
- Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας.
- Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας.
- Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Κρήτης και Βορείου Αιγαίου.
 
Δικαιούχοι είναι τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας σε δυνητική σύμπραξη με το ΙΔΕΚΕ, το οποίο διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα  καθώς και με ΜΚΟ που έχουν ήδη ασχοληθεί με συναφή αντικείμενα.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ανταποκρίνεται έγκαιρα στις ανακύπτουσες τεχνικές ή άλλες δυσκολίες ώστε να υλοποιηθούν απρόσκοπτα οι απαιτούμενες παρεμβάσεις που θα εξασφαλίσουν την ομαλή και αποδοτική ένταξη όλων των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον. 
 
Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή έως  2/7/2010.

Προσοχή, η πρόσκληση η οποία αφορά την περιφέρεια όπου ανήκει το Πανεπιστήμιο Πατρών, ως τελικός δικαιούχος, είναι στο ακόλουθο site:

http://www.edulll.gr/default.asp?siteID=1&pageID=104&&tablePageID=9&langID=1&entryid=164

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Μονάδα "Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση" του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, στα τηλέφωνα 2610-969054 (κα.Β.Κορμπάκη), 2610969055 (κα Π.Παναγοπούλου) και 2610-996635 (κα Β.Τομαρά)


Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για την Αξιολόγηση Προτάσεων της Πράξης: "ΘΑΛΗΣ"

Επισυνάπτεται το αρχείο της Πρόσκλησης Δήλωσης Ενδιαφέροντος για την Αξιολόγηση Προτάσεων της Πράξης "ΘΑΛΗΣ".

 

Καταληκτική Ημερομηνία : 15/06/2010

 

Σχετικό site: http://www.edulll.gr/default.aspsiteID=1&pageID=104&&tablePageID=9&langID=1&entryid=151


Παράταση προθεσμίας Προσκλήσεων Ε.Π ΕΠΕΔΒΜ "Διαπολιτισμική Εκπαίδευση"

Σας ενημερώνουμε για την παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο των Προσκλήσεων της κατηγορίας πράξεων «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» [58] [59] [60], έως τις 30 Απριλίου 2010. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο site:

http://www.edulll.gr/default.asp?siteID=1&pageID=104&tablePageID=9&langID=1&entryid=137

 


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Ανοιχτή Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"-"Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλλινοστούντων μαθητών"

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ (www.edulll.gr) σε Ορθή Επανάληψη η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της πράξης «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών».

Η Πρόσκληση έχει διαφοροποιηθεί στα ακόλουθα σημεία:

1.  σελ. 11, προσθήκη κειμένου: «Παράλληλα, μέσω του Προγράμματος θα τεθούν οι βάσεις (σε επιστημονικό και πρακτικό επίπεδο) για την εδραίωση του θεσμού και την ενσωμάτωσή του στο εκπαιδευτικό σύστημα.»

2.  σελ. 12, προσθήκη κειμένου: «και γ) τεκμηριωμένη πρόταση για τους όρους (επιστημονικούς και οικονομικούς) υπό τους οποίους ο θεσμός μπορεί βιώσιμα να ενσωματωθεί στο ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα»

3.  σελ. 27, αλλαγή στην ενδεικτική κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού στις περιγραφόμενες δράσεις, ως εξής:

Ø      Ενίσχυση της ελληνομάθειας: 45%

Ø      Υποστήριξη της λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής και Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας: 20%

Ø      Προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης: 25%

Ø      Λοιπές υποστηρικτικές δράσεις και άλλες δαπάνες: 10%

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Μονάδα "Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση" του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, στα τηλέφωνα 2610-969054 (κα Β. Κορμπάκη), 2610969055 (κα Π. Παναγοπούλου) και 2610-996635 (κα Β. Τομαρά) 


σελίδα:
1 2 3 4 5