Πρόσφατες Προσκλήσεις

Αρχική σελίδα ΝέαΠρόσφατες Προσκλήσεις
σελίδα:
1 2 3 4 5

Προκήρυξη της Δράσης "Συνεργασία"

Προκηρύχτηκε από τη ΓΓΕΤ η Δράση "Συνεργασία".
Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο site της ΓΓΕΤ:
http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6263

Σύντομη περιγραφή μπορείτε να βρείτε στο αρχείο
"Περίληψη της προκήρυξης της Δράσης"

Χρήσιμα έντυπα για το «Συνεργασία»


«Θαλής»

Προκηρύχθηκε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τα Πανεπιστήμια στο πλαίσιο του προγράμματος «Θαλής», με ειδικό στόχο την «Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης υψηλού επιπέδου ερευνητών από το εξωτερικό». Το υλικό της πρόσκλησης θα το βρείτε εδώ.
http://www.edulll.gr/default.asp?siteID=1&pageID=104&tablePageID=9&langID=1&entryid=75

Όλα τα απαιτούμενα από τη πρόσκληση στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν σε έντυπη μορφή έως την 30η Νοεμβρίου 2009 και ώρα 14:00 μ.μ με διαβιβαστικό μέσω της Επιτροπής Ερευνών του Ιδρύματος.

Έντυπο Υποβολής

Παρουσίαση με γενικά στοιχεία


σελίδα:
1 2 3 4 5