Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αρχική σελίδα ΝέαΠροσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
σελίδα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (09/02/2011)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Μονάδα διασφάλισης Ποιότητας», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και εθνικών πόρων, ενδιαφέρεται για την ανάθεση έργου περιορισμένης χρονικής διάρκειας σε (3) τρία φυσικά πρόσωπα με συγκεκριμένες ειδικότητες και προσόντα για τα ακόλουθα αντικείμενα.

Το κείμενο της προκήρυξης και την αίτηση θα τα βρείτε στα συνημμένα έγγραφα:

 

 


Αξιολόγηση Υποβληθεισών Αιτήσεων στο πλαίσιο των Έργων: ΔΑΣΤΑ, Πρακτική Άσκηση και Γραφείο Διασύνδεσης (04/02/2011)

Οι Επιτροπές Αξιολόγησης των υποψηφίων για τα προγράμματα Δ.Α.Σ.Τ.Α, Πρακτική Άσκηση, Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών συνεδρίασαν στις 02/02/2011 και αποφάσισαν:

 

  1. Οι υποψήφιοι οι οποίοι στερούνται έστω και ενός από τα απαραίτητα τυπικά προσόντα της ανακοίνωσης, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης.
  2. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι:
    • Προηγούμενη εμπειρία (35%)
    • Σπουδές (50%)
    • Συνέντευξη (15%)

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα μοριοδοτηθούν σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες ανά έργο και θέση. Η συνέντευξη θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της μοριοδότησης της προηγούμενης εμπειρίας και των σπουδών, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύντομα.

Επισυνάπτονται οι πίνακες.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (08/12/2010)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και εθνικών πόρων, καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου περιορισμένης χρονικής διάρκειας, για τα παρακάτω συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα:

 

1) «Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Πατρών» (2) δύο φυσικά πρόσωπα,

2) «Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών» (3) τρία φυσικά πρόσωπα,

3) «Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Πατρών» (3) τρία φυσικά πρόσωπα

 

Το κείμενο της προκήρυξης και την αίτηση θα τα βρείτε στα συνημμένα έγγραφα:

 σελίδα: