Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αρχική σελίδα ΝέαΠροσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
σελίδα:
1 2 3 4 5

Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την χορήγηση υποτροφίας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «FP7 IDEAS (281851): DYNACOM: From Genome Integrity to Genome Plasticity: Dynamic Complexes Controlling Once per Cell Cycle Replication» (D.423-Ε.Υ.: Z. ΛΥΓΕΡΟΥ) (31/08/2015)

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 27788/14.07.2015 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την χορήγηση υποτροφίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου «FP7 IDEAS (281851): DYNACOM: From Genome Integrity to Genome Plasticity: Dynamic Complexes Controlling Once per Cell Cycle Replication», D.423 που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με Επιστημονική Υπεύθυνο την κα Ζ. Λυγερού, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 10 Σεπτεμβίου 2015.Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την χορήγηση υποτροφίας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «FP7 IDEAS (281851): DYNACOM: From Genome Integrity to Genome Plasticity: Dynamic Complexes Controlling Once per Cell Cycle Replication» (D.423-Ε.Υ.: Z. ΛΥΓΕΡΟΥ) (31/08/2015)

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 26185/03.07.2015 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την χορήγηση υποτροφίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου «FP7 IDEAS (281851): DYNACOM: From Genome Integrity to Genome Plasticity: Dynamic Complexes Controlling Once per Cell Cycle Replication», D.423 που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με Επιστημονική Υπεύθυνο την κα Ζ. Λυγερού, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 10 Σεπτεμβρίου 2015.Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: Cellulose Factory» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:4392 (D.955-Ε.Υ.: Μ. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ) (31/08/2015)

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 31151/04.08.2015 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μιας σύμβαση έργου - ιδιωτικού συμφωνητικού στα πλαίσια του ερευνητικού έργου «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ  " Cellulose Factory "  ΚΩΔ: 4392 " Νανο και μικροβιοτεχνολογία κυτταρίνης: Ζυμώσεις σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες για παραγωγή τροφίμων "», D.955 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους, με Επιστημονική Υπεύθυνο την κα Μ. Κανελλάκη, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 03 Σεπτεμβρίου 2015.Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: «ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» (D.590.001-Ε.Υ.: Ν. ΑΒΟΥΡΗΣ) (23/08/2015)

Σε συνέχεια της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμ. Πρωτ. 14158/21.04.2015 , για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου «ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου από τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ - Ε.Π. Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» με Φ.Κ. D.590.001 & MIS : 384094, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

Θέσεις

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1 θέση

ΑΜ-ΤΟΕ-ΦΙΛΟΛ-08/15

 

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στο Πρωτόκολλο της  Γραμματείας  του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών (Πανεπιστημιούπολη, 26504, Ρίο (Κτήριο Α, 1ος όροφος), έως 26 Αυγούστου 2015.Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: «ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» (D.590.001-Ε.Υ.: Ν. ΑΒΟΥΡΗΣ) (23/08/2015)

Σε συνέχεια της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμ. Πρωτ. 23968/19.06.2015, για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου «ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου από τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ - Ε.Π. Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» με Φ.Κ. D.590.001 & MIS : 384094, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

Θέσεις

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1 θέση

«Υλοποίηση και υποστήριξη των απαραίτητων διαδικασιών ανάπτυξης των μαθημάτων μικτού τύπου (α) Μηχανουργική Τεχνολογία Ι και (β) Μηχανουργική Τεχνολογία ΙΙ»

 

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στο Πρωτόκολλο της  Γραμματείας  του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών (Πανεπιστημιούπολη, 26504, Ρίο (Κτήριο Α, 1ος όροφος), έως 26 Αυγούστου 2015.σελίδα:
1 2 3 4 5