Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αρχική σελίδα ΝέαΠροσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
σελίδα:
4 5 6 7 8

Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ESA 4000109578/13/NL/SC: HT-PEM: Development of a Closed Loop Regenerative HT-REM Fuel Cell System» (D.971 Ε.Υ.: Κ. ΒΑΓΕΝΑΣ) (06/08/2015)

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 26072/02.07.2015 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου «ESA 4000109578/13/NL/SC: HT-PEM: Development of a Closed Loop Regenerative HT-REM Fuel Cell System», D.971 που χρηματοδοτείται από το EUROPEAN SPACE AGENCY - ESTEC, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Κ. Βαγενά, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 17 Αυγούστου 2015.


Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πρότυπο Σύστημα Υποστήριξης Ατόμων με αυτισμό (ΠΣΥΑ) Βασιζόμενο σε ένα ευφυές Πληροφοριακό Σύστημα (ΕΣΥΑ), (ΠΑΥΕΥΣ)» (D.746 Ε.Υ.: B. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ) (06/08/2015)

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 25066/26.06.2015 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μιας σύμβαση έργου - ιδιωτικού συμφωνητικού στα πλαίσια του ερευνητικού έργου «Πρότυπο Σύστημα Υποστήριξης Ατόμων με αυτισμό (ΠΣΥΑ) Βασιζόμενο σε ένα ευφυές  Πληροφοριακό Σύστημα (ΕΣΥΑ), (ΠΑΥΕΥΣ)», D.746 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Β. Βουτσινά, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 11 Αυγούστου 2015.


Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πρότυπο Σύστημα Υποστήριξης Ατόμων με αυτισμό (ΠΣΥΑ) Βασιζόμενο σε ένα ευφυές Πληροφοριακό Σύστημα (ΕΣΥΑ), (ΠΑΥΕΥΣ)» (D.746 Ε.Υ.: B. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ) (06/08/2015)

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 25061/26.06.2015 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μιας σύμβαση έργου - ιδιωτικού συμφωνητικού στα πλαίσια του ερευνητικού έργου «Πρότυπο Σύστημα Υποστήριξης Ατόμων με αυτισμό (ΠΣΥΑ) Βασιζόμενο σε ένα ευφυές  Πληροφοριακό Σύστημα (ΕΣΥΑ), (ΠΑΥΕΥΣ)», D.746 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Β. Βουτσινά, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΑΓΟΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 11 Αυγούστου 2015.Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την χορήγηση μίας (1) υποτροφίας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «FP7 IDEAS (281851): DYNACOM: From Genome Integrity to Genome Plasticity: Dynamic Complexes Controlling Once per Cell Cycle Replication» (D.423 Ε.Υ.: Ζ. ΛΥΓΕΡΟΥ) (06/08/2015)

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 26183/03.07.2015 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου «FP7 IDEAS (281851): DYNACOM: From Genome Integrity to Genome Plasticity: Dynamic Complexes Controlling Once per Cell Cycle Replication», D.423 που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με Επιστημονική Υπεύθυνο την κα Ζ. Λυγερού, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 17 Αυγούστου 2015.


Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΘΑΛΗΣ: Πολυεπίπεδη εκτίμηση βιολογικών αποτελεσμάτων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων ραδιοσυχνοτήτων» (D.536 Ε.Υ.: Σ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ) (06/08/2015)

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 20364/29.05.2015 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μιας σύμβαση έργου - ιδιωτικού συμφωνητικού στα πλαίσια του ερευνητικού έργου «ΘΑΛΗΣ: Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων», D.536 με κωδικό MIS 379520 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Σ. Κουλουρίδη, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης έως 11 Αυγούστου 2015.σελίδα:
4 5 6 7 8